Joukkoliikenne laajemmaksi ja edullisemmaksi

Joukkoliikenteen tulee olla edullisempaa, luotettavampaa ja kattavampaa vuodenajasta riippumatta. Tarvitsemme lisää Vantaan sisäisiä bussilinjoja, jotta asukkaat ympäri kaupunkia pääsevät asuinalueiltaan määränpäähänsä sujuvasti. Kehäradan tarjoamaa poikkiliikennettä hyödynnetään paremmin, jos ihmiset pääsevät nopeammin kotioviltaan lähimmälle juna-asemalle.

Kehäradan yövuoroja tulisi kokeilla liikkuvuuden parantamiseksi. HSL:n hallituksen varajäsenenä haluan kiinnittää katseeni myös tulevaisuuden kulkumuotoihin ja olla mukana kehittämässä niiden toimivuutta.

 • Kulkemisen tulee olla viihtyisää ja helppoa
 • Lisätään Vantaan sisäisiä bussivuoroja
 • Panostetaan kävely- ja pyöräilyteihin
 • Toimivat HSL:n palvelut mobiilissa
 • Kokeillaan kehäradalla yövuoroja
 • Kehitetään tulevaisuuden kulkumuotoja

Yhdenvertainen ja monikulttuurinen Vantaa

Yhdenvertaisuus, vapaus ja moninaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Meidän tulee tarjota palveluita tasa-arvoisesti kaikille asukkaille ja huomioida samalla kaikkien moninaisuus. Rasismin vastustaminen on politiikkani lähtökohtia. Ihmisiä ei tule yllyttää toisiaan vastaan, vaan keskustelun pitää olla asiallista ja pohjautua faktoihin – ei ennakkoluuloihin tai uhkakuviin.

Nuorten hyvinvointia pitää tukea entistä enemmän kunnallisella päätöksenteolla esimerkiksi tarjoamalla ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita. Aktivoidaan nuoria osallistumaan kunnan politiikkaan ja otetaan heidän mielipiteensä todella huomioon päätöksenteossa. Vantaan tulee olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille turvallinen sekä huomioiva kunta.

 • Alueiden välinen tasa-arvo Vantaalla
 • Tuetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia
 • Huomioimme ihmisten erilaiset taustat ja erityistarpeet palveluissa
 • Satsataan nuorten mielenterveyspalveluihin
 • Rasismille ja vihapuheelle stoppi  
 • Alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy

Hyvinvoiva ympäristö ihmisille ja luonnolle

Vantaan tulee olla entistä viihtyisämpi asuinympäristö tulevaisuudessa. Rakentamisessa on huomioitava kestävyys ja energiatehokkuus, jotta voimme kamppailla ilmastonmuutosta vastaan. Kasvavan kaupungin uudet asuinalueet tulee suunnitella kestävästi, painottaen pääsyä joukkoliikenteeseen. Kaavoituksessa on myös huomioitava virkistysalueet ja luonnon hyvinvointi.  

Asukkaita kuunnellaan päätöksenteossa ja mahdollistamme kaikille tasa-arvoisen elinympäristön. Rakennetaan yhdessä avoin ja positiivinen kaupunki, jossa jokainen vantaalainen kokee olevansa tervetullut.

 • Vantaan tulee olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjumisessa
 • Homekouluista päästävä eroon pohjautuen paikalliseen päätöksentekoon
 • Lakkautetaan kivihiilen käyttö Martinlaakson voimalaitoksessa
 • Kunnan pitää tukea energiatehokasta rakentamista
 • Vegaaniruoka mahdolliseksi kaikilla kouluasteilla